Dyslexie Coaching

Een algemeen heersende gedachte is dat dyslexie alleen een probleem is met taal. Vele dyslectici denken daar ook zo over. De vraag is of dat werkelijk zo is. Als ervaringsdeskundige merk ik bij mezelf en in de praktijk dat dyslexie voor veel onduidelijkheid zorgt. Daar zou ik graag verandering in willen zien. Ik vind het erg belangrijk dat voor iedereen duidelijk wordt wat dyslexie meer is dan moeilijkheden met lezen en schrijven. Dat doe ik op verschillende manieren.

Coachen en begeleiden van (jong)volwassenen met dyslexie.

Tijdens dit individueel traject krijg je inzichten en tools om zo beter te functioneren tijdens je school en werkcarrière.

 • Je hebt meer inzicht in wat dyslexie precies is
 • Je leert dat mensen met dyslexie informatie op een andere manier verwerken
 • Je begrijpt waar je prestatiedrang, perfectionisme, uitstelgedrag of onzekerheid vandaan komt en hoe je dit kunt verminderen
 • Je leert omgaan met schaamte en onzekerheid
 • Je leert minimaal 2 keer sneller te lezen
 • Je leert om een goede presentatie te geven
 • Je leert jouw ideeën beter te verwoorden
 • Je leert je werk en je tijd beter te managen

Naast individuele trajecten geef ik ook lezingen aan scholen en bedrijven om meer begrip te creëren voor voor mensen met dyslexie. Om meer inzicht te verstrekken in de behoefte en kwaliteiten van een dyslectische medewerker.

Voor wie

studenten, ouders van… werknemers.

Ik denk dat er minimaal drie momenten in ons leven zijn dat we met de moeilijkheden van dyslexie geconfronteerd worden. Als student op verschillende periodes in je schoolcarrière . Op het moment dat je als ouder ontdekt dat je kind dyslectische is en jij jezelf in je kind herkent. Dit is het moment dat je jezelf en daarbij je kind beter wil begrijpen. De laatste groep is de werknemer die op het werk moeilijkheden ervaart. Je hebt altijd prima gefunctioneerd, maar er is misschien wat veranderd op je werk. hierdoor kun je nu moeilijkheden ervaren. Of je bent in functie gegroeid en nu loop je in je nieuwe taken vast.

Mogelijk herken jij als dyslect hier verschillende punten en of obstakels tijdens de studie of op je werk!

 • Je hebt moeite met lezen;
 • Variatie in jouw spelling;
 • Je hebt moeite met het maken van samenvattingen, verslaglegging en presentaties geven, ondanks hoger onderwijs;
 • Je hebt moeite om tijdens vergaderingen iets snel door te lezen of je standpunt duidelijk maken;
 • Je hebt een chaotisch bureau of werkplek of juist over gecompenseerd door alles puntje precies een plek geven;
 • Gevoelsmatig worden jou kwaliteiten niet benut, maar je voelt jezelf te onzeker om het kenbaar te maken en of andere dromen na te jagen;
 • Gevoel dat anderen je wat dommig, lui of vreemd vinden, en dat zelf soms ook vinden of voelen;
 • Je hebt de neiging om dingen uit te stellen;
 • Je werkt langer door of neemt werk mee naar huis om zo te zorgen dat het “perfect“ is;
 • Je hebt vaak het gevoel dat je iets fout doet of doet er alles aan doet om dit te voorkomen;
 • Je doet je best om je ‘handicap’ te verbergen aan medestudenten of collega’s;
 • Je vindt het moeilijk om namen en/of lange woorden te onthouden. Meestal weet je de betekenis van het woord wel, maar je bent het woord vergeten;