Visie

Ik wil graag mijn visie en mijn doel aan de hand van een metafoor uitleggen. Ik beeld mezelf en anderen in als een blauwdruk van karakter en eigenschappen van onszelf. Denk daarbij aan een ouderwetse tekening van een ontwerp van een gebouw.

Daarin vind je de eigenschappen van een gebouw, de afmetingen van de muren in de hoogte en breedte, de locatie van de doorgangen, ramen en andere bijzonderheden.

Wanneer het gebouw staat en in gebruik is, zijn – door het leven – in de meeste gevallen nog aanpassingen nodig om aan nieuwe of onvoorziene omstandigheden te voldoen. Een extra deurtje, een raampje, een aanbouw, een muur, een hek, een gracht, een kelder, een verdieping of nog een muur. Je kan het ondenkbare niet verzinnen, want soms zijn er aanpassingen nodig om het bewoonbaar en leefbaar te houden.

Maar zoals we vaak in het leven zien, werkt niet elke aanpassing voor alle periodes en situaties. Denk maar aan de mode: zoals alle oranje toilettegels die we met z’n allen eruit gesloopt hebben. Dat is een voorbeeld van een oppervlakkige aanpassing, maar soms werkt een bepaalde kleur niet meer. En hebben die deur en die extra muur ook zijn functie verloren.

WAT NU? Laten we het staan omdat we eraan gewend zijn, of gaan we weer aanpassingen maken. Ik geloof dat je pas het best tot je recht komt als je zo dicht mogelijk bij je originele blauwdruk blijft. Duidelijk mag zijn dat ik niet over een gebouw praat, maar over jou en al je copingstijlen en andere manieren om met het leven om te gaan.