Conceptueel denken

Conceptueel denken bekent als beelddenken

Neurodiversiteit

Iedereen heeft een voorkeur in zijn denkproces. Over het algemeen zijn talige mensen dominant aan de linkerkant van hun hersenen. De lijn denkers denken meer op een convergerende manier waar alles draait om logische redenatie en feiten. De niet talige mens is dominant aan de rechterkant van zijn hersenen. We noemen dit conceptueel denken en gebeurt op een associatieve, divergerende manier gericht op contexten en verbanden. Hier volgt een kleine opsomming van punten waarin conceptuele denkers zich in kunnen herkennen:

 • Zij denken in beelden en gebeurtenissen
 • Zij gebruiken geen woorden en begrippen in hun gedachten, moeite op woorden te komen
 • Zij denken op een ruimtelijke manier
 • Ze denken meer in verbanden en feiten zijn daarbij ondergeschikt
 • Zij zien in één oogopslag het geheel van een situatie of omgeving
 • Bij hen komt alle informatie tegelijkertijd binnen.
 • Zij kunnen vlot zijn in oplossingen bedenken
 • Zij vinden het lastiger om de oplossing onder woorden brengen
 • Het is een associatieve manier van denken waarbij alle zintuigen betrokken zijn
 • Creativiteit in het algemeen
 • Een goed empathische vermogen

Door deze opsomming krijg je waarschijnlijk een beeld van beelddenkers . Conceptuele denken heeft invloed op de manier van informatie verwerken het reproduceren van informatie en het communiceren.

Tijdens een gesprek tussen een lijn en een conceptuele denkers let de lijn denkers op feite en een logische redenatie, terwijl de conceptuele denkers letten op de verbanden in het verhaal en de omgevingsfactoren. De conceptuele denker doet dit om een totaal beeld te krijgen in de juiste context. Deze focus vanuit verschillende hoeken kan voor veel onduidelijkheid en misverstanden zorgen tussen beide partijen.

Conceptuele denkers en lijn denkers leren op verschillende manieren.

Conceptuele denkers Lijn denkers
Afkijken Theorie
Praktijk ervaring Instructie opvolgen
Relaties leggen met eerder kennis en ervaringen Vasthouden aan de instructies
Nieuwe ervaringen in nieuwe situaties brengen Blijven herhalen tot dat het
goed gaat

Conceptuele denkers worden vaak in relatie gebracht met dyslexie of andersom. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel dyslectici conceptuele denkers zijn. Voor beide groepen geldt in ieder geval dat tijdens school en werk carrière te weinig gebruik wordt gemaakt van hun kwaliteiten. Van hen wordt in de instituten en organisatie verwacht om op een lineaire manier te leren, werken en communiceren.